Wie zijn wij?

WIJ ZIJN

VOLG ONS
REMKO DE BEER

Remko de Beer (1974) ervoer 12 jaar geleden voor het eerst de kracht van de dialoog en het effect ervan op zijn communicatie en de invloed ervan op de relatie met anderen. De 21 geheimen van de dialoog past hij sindsdien in allerlei situaties toe, zowel in trainingen, vergaderingen en in het onderwijs. Bovendien ervaart hij de kracht van de dialoog in de privésfeer. Hij heeft veel ervaring met het geven van dialoogtrainingen en het opleiden van dialoogtrainers. Eind 2022 verscheen het boek dat hij samen met Rients Ritskes schreef: 21 geheimen van een strategische dialoog.

 

RIENTS RITSKES

Rients Ritskes (1957) maakte 30 jaar geleden kennis met de dialoogtechniek en heeft deze vanaf dat moment geïntegreerd in zijn manier van les- en leidinggeven. Het succes van Zen.nl, de door hem opgericht landelijke organisatie schrijft hij voor een groot gedeelte toe aan het gebruik van de dialoogtechniek. Rients Ritskes heeft de wetenschappelijke theorie van de natuurkundige en filosoof Bohm weten samen te vatten in 21 heldere en praktische regels. Ook veel andere leidinggevenden en organisaties met wie Rients werkt hebben de voordelen van de dialoogtechniek ervaren en geïntegreerd. Eind 2022 verscheen het boek dat hij samen met Remko de Beer schreef: 21 geheimen van een strategische dialoog.

 

IRMGARD ADMIRAAL

Irmgard Admiraal (1966) ontdekte in eerste instantie de kracht van de dialoog bij het lezen van het boek ‘geweldloze communicatie’ van Marshall Rosenberg, ook wel verbindende communicatie genoemd waarbij empathie als rode draad wordt toegepast om in verbinding met elkaar en jezelf te komen. Deze manier van communiceren bracht zij veel in de praktijk in haar werk als mediator, vertrouwenspersoon en HR-manager. De dialoogtraining volgens de 21 regels bracht hier een mooie verdieping in waardoor zij nog meer van de kracht van de dialoog overtuigd is geraakt en enthousiast is om ook anderen hierover te vertellen en te coachen.


JOKE BATINK

Joke Batink (1962) maakte 4 jaar geleden kennis met de dialoogtechniek en de grote potentie ervan. Ze past hem sindsdien toe in haar lessen en lezingen als zenleraar en ook in haar persoonlijk leven. Daarbij integreert ze haar ervaring als communicatieadviseur en zorgverlener. De rust en ruimte die de techniek weet te brengen in de communicatie inspireert haar dit als trainer te willen delen.

 

 

JETTY FERWERDA

Jetty Ferwerda (1965) ziet de dialoog als een veilige manier om de verbinding tussen mensen tot stand te brengen, te versterken en indien nodig te herstellen. Een goede dialoog kunnen voeren is zuiver communiceren: jezelf en de ander werkelijk kunnen zien en horen, waardoor ruimte, openheid en lichtheid kunnen ontstaan. Jetty is opgeleid als journalist en werkte ruim 20 jaar als freelancer voor diverse media.   Sinds 2017 is ze leraar zenmediatie bij Zen.nl en in 2022 heeft ze de opleiding tot dialoogtrainer afgerond. Ze gelooft in de kracht van de dialoog en zijn toepasbaarheid in alle lagen van de samenleving. Ze wil daar graag aan bijdragen.

 

CAROLIEN VAN GESTEL

Carolien van Gestel (1963) was werkzaam als palliatief verpleegkundige in een hospice. Daarna maakte ze de overstap naar een maatschappelijke organisatie. Daar begeleide en trainde ze vrijwilligers op het gebied van palliatieve-terminale zorg. Communicatie is een belangrijk onderdeel van deze trainingen. Na het volgen van zowel de ééndaagse- als 6 daagse training, is ze gegrepen door de dialoogtechniek. Gaandeweg is ze deze techniek bewust gaan toepassen, ook privé. Carolien vindt het fascinerend te ervaren hoe het toepassen van dialoog leidt tot openheid, vertrouwen en het verkrijgen van nieuwe inzichten. “ Door oprecht naar elkaar te luisteren, te vertragen in het gesprek en jezelf te richten op de ander ontstaat groei en verbinding. Dat is prachtig!”

 

 
FLORENTINE VAN LOOKEREN CAMPAGNE

Florentine van Lookeren Campagne (1978) is journalist en schrijver. In interviews merkte ze regelmatig dat mensen al pratende tot nieuwe inzichten kwamen over zichzelf. De dialoog gaat daarin nog verder. Niet alleen de geïnterviewde, maar ook de vragensteller komt op nieuwe gedachten en oplossingen. ‘Jouw’ onderwerp blijkt ook ‘mijn’ onderwerp te zijn. Dat voelt goed!

 

RAMON MICHIELSE

Ramon Michielse (1966) ontwikkelde op jonge leeftijd met behulp van krijgskunst de kracht van verbinding en zelfbeheersing door een lange Aikido training. Conflict oplossen door geweldloos ingrijpen en bijsturen is hierin een belangrijke sleutel. Hij heeft als leraar en coach zuiver communiceren in 10 jaar verder verfijnd voor groepen en coaching. Met een praktische en effectieve stijl is zijn motto: met minder woorden, méér zeggen, een krachtige combinatie met de dialoogtechniek.

ARJAN MULDER 

Arjan Mulder (1969) kwam in aanraking met dialoog via het werk van natuurkundige David Bohm (‘Over dialoog’). Het gedachtengoed en de technieken gebruikt hij sindsdien in zijn werk. Arjan werkt als zelfstandig gevestigd trainer en adviseur in organisaties. De toegevoegde waarde van de techniek schuilt voor hem in het verdiepen van het contact met anderen. Dit sluit aan bij zijn drijfveer om zaken bespreekbaar te maken die nogal eens onbesproken blijven en vaak bepalend zijn in de kwaliteit van onderlinge communicatie. Hij krijgt van deelnemers terug dat zij zijn combinatie van diepgang en lichtheid waarderen.

 

PAUL ROUW
Voor Paul Rouw (1968) is persoonlijke ontwikkeling een groot goed. Ruimte en veiligheid creëren waarin de ander zichzelf kan zijn en zo tot optimale prestaties komt, dat is waar hij naar streeft in zijn werk als interimmanager en coach. Hij ervaart de dialoogtechniek hierbij als een krachtig instrument dat zowel individuen als teams helpt om zuiver te communiceren. Dit leidt in organisaties tot betere samenwerking en positieve resultaten, en op het persoonlijk vlak tot zelfvertrouwen en groei. Paul biedt cursisten een veilige bedding om te leren werken met de dialoogtechniek. Hij staat bekend als een trainer die veel rust uitstraalt.

 

SUSANNE SCHELLEKENS

Susanne Schellekens (1971) kreeg al zo’n 30 jaar geleden mee wat de kracht is van een goede dialoog. Haar schoonouders organiseerden weekenden voor vastlopende relaties om zo tijd voor elkaar te nemen en te leren op een verdiepende manier te communiceren door middel van de dialoog. Deze manier van ‘geweldloos’ communiceren heeft ze sindsdien meegenomen op haar levenspad. Ze weet hoe groot het belang is van een echte dialoog. In 2019 kwam ze in contact met de dialoogtraining volgens de 21 geheimen. Ze raakte geïnspireerd en besloot om de opleiding tot dialoogtrainer te volgen. Ze deelt ze haar ervaringen met de dialoog graag met zoveel mogelijk anderen.

 

FRED SEEGERS

Fred Seegers (1958) heeft in verschillende leidinggevende functies in binnen- en buitenland vele jaren bedrijfservaring met personele dienstverlening en informatievoorziening. Vanuit deze ervaring weet hij als geen ander hoe groot de toegevoegde waarde van een goede dialoog is. Als dialoogtrainer weet hij ook dat een goede dialoog geen trucje is, maar een vaardigheid die met enige oefening veel bijdraagt aan het beter functioneren van mens en organisatie. Kunnen luisteren zonder vooroordeel en de rust hebben om waar nodig even door te vragen zijn van onschatbare waarde in goede communicatie met collega’s en klanten. Zelf ervaart Fred ook in de privésfeer de kracht van de dialoog door de ruimte die het schept, met als resultaat hechtere  vriendschappen.

 

JEROEN VERSTAPPEN

Jeroen Verstappen (1980) is opgeleid tot projectmanager en was meerdere keren projectleider bij ‘Nederland in dialoog’. Verder is hij manager bij Zen.nl Nederland, geeft les en coacht mensen in hun persoonlijke groei. Daarvoor deed hij ervaring op in het bank- en verzekeringswezen waar hij verantwoordelijk was voor de coaching en training van gesprekstechnieken. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van strategische dialogen, in zowel de profit- en non-profit sector.

 

KOEN VAN VLIET

Koen van Vliet (1962) is adviseur ondernemerschap en financiering en kwam eind vorige eeuw in aanraking met Neuro Linguïstisch Programmeren. Sindsdien is hij zich verder gaan ontwikkelen in verschillende vormen van communicatie. Enkele jaren geleden nam hij deel aan de dialoogtraining volgens de 21 regels en besloot hij om zich te bekwamen als dialoogtrainer. Zijn ervaring is dat we met de dialoog het beste in elkaar naar boven halen en zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen waardoor alle betrokkenen zich ontwikkelen. Zowel zakelijk als privé ziet hij de dialoog als een verrijking van zijn leven en deelt zijn ervaring graag met anderen.

ANYA WIERSMA

Anya Wiersma (1972) studeerde rechten en was actief in de hulpverlening en internationale vakbeweging. Na kennismaking met de dialoogtechniek en het bestuderen van de boeken van ‘Over dialoog’ van David Bohm en ‘Theorie U’ van Otto Scharmer is zij de dialoog meer en meer in gaan zetten in het lesgeven, haar advieswerk en vele vergaderingen. Het valt haar op hoe effectief deze techniek is in het beter verstaan van elkaar en hoe snel er vaak vanuit het hart naar elkaar wordt geluisterd en gesproken. Ook privé past zij dikwijls de dialoog toe, wat de kwaliteit van gesprekken vergroot. Het toepassen van de dialoogtechniek geeft rust en verdieping in gesprekken. Anya ervaart hierdoor nog meer verbinding met en tussen de deelnemers aan haar trainingen.

JASPER ZANDVLIET

Jasper Zandvliet (1980) heeft vele jaren ervaring als ondernemer, verandermanager, docent en coach. 10 jaar geleden legde het boek ‘Crucial Conversations’ bij hem de basis voor het werken met en aan de dialoog. Als dialoogtrainer richt hij zich op het begeleiden van organisaties in samenwerken en de manier waarop de dialoog bijdraagt aan het realiseren van (strategische) doelstellingen. Zijn kracht ligt in het samenbrengen van mensen, waarbij openheid en vertrouwen het uitgangspunt zijn. Ook is hij in staat om de spiegel voor te houden en scherp door te vragen waar dat nodig is. “Door zuiver te leren spreken en écht te leren luisteren komen we nader tot elkaar en creëren we samen de win-win.

BETTINA ZEVENBERGEN

Bettina Zevenbergen (1964) ervaart de dialoogtechniek als een krachtige manier van communiceren. Dit werkt vaak veel beter dan de manieren van communiceren, zoals discussiëren, die ze als jurist en lid van een grote familie geleerd heeft. Dialoog leert je bewust te kijken naar je eigen onderliggende aannames en intenties én die van de ander, waardoor er in het contact iets gezamenlijks kan ontstaan. Dialoog leidt tot verbinding en inzichten. Daarom is het oefenen met dialoog op onze trainingsdagen vooral en heel fijne en leuke ervaring.