Dialoogcentrum uit de startblokken

Afgelopen woensdag is Dialoogcentrum officieel gestart met een online kennismakingsworkshop voor belangstellenden. De bijna 100 geïnteresseerden hoorden enkele korte inleidingen. Daarnaast deden zij hun eerste ervaringen op met de dialoogtechniek. De reacties waren heel positief.

De trainers van Dialoogcentrum trainden tijdens de ontwikkelfase gedurende de afgelopen jaren al honderden professionals. Ze verzorgen bij meerdere bedrijven incompany trainingen, waaronder accountantskantoor BDO en Rijkswaterstaat. De oprichters van Dialoogcentrum, Rients en Remko, schreven een boek dat voorjaar 2022 verschijnt. In het boek lichten zij de 21 geheimen van een goede dialoog toe. Dialoogcentrum wil een bijdrage leveren aan een goede dialoogcultuur in organisaties en maatschappij.

Vergaderingen kunnen beter
Uit een inventarisatie onder 80 professionals blijkt dat vergadertijd slechts voor 50% effectief wordt gebruikt. Dit maakt dat vergaderingen door sleutelfiguren worden gemeden of als verloren tijd worden beschouwd. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat er onvoldoende naar elkaar wordt geluisterd. Daarnaast worden genoemd: het feit dat enkelen vaak teveel aan het woord zijn en doelstellingen niet helder zijn. Tot slot wordt als vierde belangrijke oorzaak genoemd het ontbreken van voldoende leiding tijdens vergaderingen. De trainingen van Dialoogcentrum geven concrete instrumenten om op al deze terreinen winst te boeken. Dat leidt tot effectiever vergaderen. De dialoogtrainingen van Dialoogcentrum worden door de deelnemers beoordeeld met een 8,5.

Strategische dialoogtrainingen
Dialoogcentrum traint en coacht professionals in strategische communicatie. Dat wil zeggen communicatie met een helder doel en een duidelijk resultaat. Een eerste kennismaking kan via een eendaagse workshop, die ook wordt gegeven in twee online dagdelen. Een gedegen dialoogtraining vraagt een investering van 3 dagen verspreid over een aantal weken. Dialoogtrainers worden in 6 dagen, verspreid over 4 maanden opgeleid. Het geleerde wordt steeds in tussenliggende weken in de praktijk toegepast.

Je kunt je voor onze trainingen inschrijven op www.dialoogcentrum.nl. Hier vind je ook de actuele startdata. Neem voor vragen of hulp bij inschrijving contact op via remko@dialoogcentrum.nl of bel 06 – 619 302 635

MIS NIKS.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF