De kracht van de strategische dialoog

Opleiding tot dialoogtrainer

Zonder een echte dialoog zullen we de meeste problemen waarmee deze wereld geconfronteerd wordt niet oplossen. Eerder werden problemen veelal beslecht met inzet van machtsmiddelen. Zowel door fysieke macht als door machtsmisbruik door de politiek, de kerk, waarbij middelen als geld en wetenschap werden ingezet. Geen van deze hebben nog het gezag dat nodig is om de huidige problemen de baas te kunnen. Oplossingen die eerder nog oplossingen leken, bleken vaak de problemen alleen maar te verschuiven of groter te maken, met als gevolg dat veel problemen nu mondiale vormen aannemen. Denk aan het milieu en de huidige pandemie. 

De kracht van een strategische dialoog is dat deze vergader- en gesprekstechniek gebruik maakt van de inzichten die iedereen die eraan meedoet, inbrengt. De dialoogvorm faciliteert het echte luisteren, alle inzichten komen op tafel en worden gebundeld. De strategische dialoog werkt, omdat iedereen gehoord wordt en zich daardoor ook gehoord voelt.

In de pilotfase van het dialoogcentrum deden reeds meer dan 300 mensen veel positieve ervaringen op met deze methode. BDO, een van de grootste accountantskantoren in Nederland, heeft haar medewerkers met succes een pilot dialoogtraining aangeboden. Gezien de positieve ervaringen met de dialoog als techniek, worden ook alle andere 2400 medewerkers nu uitgenodigd deel te nemen aan deze training.

Op 12 januari a.s. organiseert Dialoogcentrum een gratis online kennismakingsworkshop over de methode van constructieve dialoogvoering.

Programma

14.00 uur          Login
14.10 uur          Welkom en check-in
14.30 uur          De effectiviteit van de dialoog en haar filosofische achtergronden
Door Rients Ritskes, auteur en medeoprichter Dialoogcentrum
14.50 uur          Dialoog als medicijn voor mens en maatschappij
Door Yvonne Visser, dialoogtrainer en voorheen psychiater
15.10 uur          Pauze
15.20 uur          Ervaringen met de dialoog in de accountancy praktijk
Door Chris van den Haak, partner BDO
15.40 uur          Over de praktische opleidingen van Dialoogcentrum
Door Remko de Beer, medeoprichter, trainer en coördinator Dialoogcentrum
15.50 uur          Demonstratie o.l.v. ervaren en nieuw opgeleide dialoogtrainers
16.15 uur          Check-out en leerpunten inventarisatie

MIS NIKS.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF