Dialoog in de stal

door: Paul Rouw

De Herenboeren Willemshoeve in Soest is een coöperatie van zo’n 250 huishoudens welke samen land pachten en een boer in dienst nemen, om vervolgens op biologische wijze groenten te verbouwen en vee te houden. Gezond eten, lokaal geproduceerd en in verbinding met de natuur, de seizoenen en elkaar; dat is waar het de leden van de coöperatie om gaat. Hoewel de boer een groot deel van het werk voor zijn rekening neemt, is de vrijwillige inzet van de leden onontbeerlijk om wekelijks de meer dan 500 ‘monden’ te voorzien van eten. 

Omdat men zag dat deze inzet aan het teruglopen was, wilde het bestuur onderzoeken hoe het voor de leden makkelijker gemaakt kon worden om af en toe mee te helpen. Tijdens het wieden van het onkruid tussen de worteltjes ontstond het idee om dit in dialoogvorm te doen en twee weken later verzamelden zich zo’n 30 leden voor een dialoogsessie. Deze kon plaatsvinden in de stal omdat de koeien toch nog in de wei liepen. Wél werd er nog druk verbouwd waardoor er overal klusmateriaal stond.

Na een plenaire uitleg en check-in, ging men in groepjes van 5 aan de slag. De talking stick gaf elke deelnemer de ruimte om zijn/haar ideeën in te brengen en voor de anderen om die goed te kunnen horen. Ondanks de rommelige setting bracht dit een opvallende rust, waardoor er binnen drie kwartier een grote hoeveelheid aan ideeën lag. Tijdens de plenaire terugkoppeling werd deze opbrengst gedeeld, wat al direct tot een aantal concrete acties leidde. De overige ideeën worden door een aantal leden, samen met het bestuur, verder onderzocht op haalbaarheid en uitgewerkt.

Een dialoog is een open gedachtenuitwisseling om samen doelbewust wijzer te worden. Met wat uitleg is deze techniek makkelijk door teams toe te passen, waardoor er bewuster gesproken en beter geluisterd wordt. Dit resulteerde voor de Herenboeren in aandachtige gesprekken, mooie resultaten en meer onderlinge verbinding. Zelfs, of misschien wel juist in een koeienstal in verbouwing.

MIS NIKS.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF